Silver Muru > Blog > PHP

PHP Git pull

Kuidas kasutades PHP-d tõmmata viimane seis GIT versioonihaldusesest?

Esimesel korral

git init
git remote add origin https://github.com/me/name.git
git pull origin master

Parooli salvestamine

git config credential.helper store

Ning seejärel pull teha ning siis kasutajanime ja parooli sisestades need salvestatakse.

git pull

Parooli hilisemaks muutmiseks

git pull -u

Projekti root kausta teha php fail gitpull.php

<?php
exec("git pull origin master");
?>

Ning git-is seada üles webhook mis on suunatud selle peale, lisaks määrata, et pushi puhul käivitatakse antud fail.

PHP MySQL funktsioonide asemel PDO kasutamine, 1. osa – sissejuhatus

PHP MySQL funktsioonide asemel PDO kasutamine on üks võimalikest valikutest, et PHP ja MySQL andmebaaside vahelist suhtlust võimaldada edaspidiselt (alates PHP versioonist 7.0.0). Jutt on siis PHP ja MySQL andmebaasi ühendamise funktsionaalsusest PHP programmeerimiskeele siseselt.

Kui ma 2004. aastal esimesed php read kirjutasin ning samal ajal ka MySQL andmebaaside kasutamist õppima hakkasin olid PHP versioon 4 ja andmebaasiga suhtlemiseks standardvalik PHP MySQL laiendus. Aeg on edasi liikunud ning uuteks standarditeks saanud MySQLi ja PDO. MySQL funktsioonid on PHP 5.5.0 versioonist alates iganenud (deprecated) ning PHP 7.0.0 versioonis juba eemaldatud.